Phone :  +995 571 00 85 66    Email: info@ingenio.ge 
                                                                                                                 
images/Resurses/2.jpg

        Usługi naszej firmy obejmują: 
         Opracowanie i wdrożenie następujących systemów:
  automatyzacja, monitorowanie, zarządzanie budynkiem(BMS);
  ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja;
  zabiezpieczenie zimnej i ciepłej wody;
  odprowadzanie wody i kanalizacja;
  zaopatrzenie w energię;
  bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  CCTV;
  instalacje teletechniczne – telewizje, internet, rtv-sat;
  
«Inteligentny dom»;
  okablowanie strukturalne.

  PROJEKTOWANIE

Kompleksowe rozwiązania dla systemów inżynieryjnych budynków i konstrukcji o dowolnej złożoności i odowlym celu. Obliczenia inżynierskie, modelowanie, opcja projektowania systemów inżynieryjnych.

Dom.png - 1.3 kB   INŻYNIERIA

Kompleks usług inżynieryjnych i doradczych w zakresie przygotowywania i prowadzenia budowy. Zapewnienie jakosnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych, racjonalności i skuteczności stosowanych technologii i rozwiązań technicznych.

ing.png - 1.71 kB   INSTALACJA SYSTEMÓW INŻYNIERYJNYCH

Wdrożenie zautomatyzowanych systemów sterowania i zarządzania w trakcie budowy oraz w już wybudwanych budynkach. Modernizacja i obsługa systemów automatyki. Instalacja systemów dystrybucji energii elektrycznej oraz systemów zasilania gwarantowanego, systemów komunikacji i bezpieczeństwa. Rozwiązania dla inżynieryjnych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC).

KLUCZOWE OBIEKTY

Obecnie możliwości techniczne idą do przodu, a specjaliści INGENIO nadążają za nowymi technologiami. Nasi eksperci zdalnie uruchamiają system BMS( system zarządzania budynkiem).

Zalety tego systemu to nie tylko oszczędność zasobów energetycznych, zmniejszenie liczby personelu, natychmiastowe ostrzeganie i zapobieganie wypadkom, ale także fakt, że nasi specjaliści zawsze mogą kontrolować pracę całego budynku z dowolnego miejsca na całej ziemi. 

Jest to bardzo korzystne dla geograficznie odległych obiektów, które są dalekie od osiedli, lub dla obiektów, w których nie jest wskazane stałe utrzymywanie personelu inżynieryjnego.

NASI PARTNERZY

BMS. Systemy automatyki i zarządzania budynkiem

Funkcję automatyki i zarządzania jest ciężko rewaluować, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie tego systemu determinuje efektywność działania całego obiektu. To ten system odpowiada za zrównoważone działanie wszystkich systemów inżynieryjnych obiektu. Terminowa reakcja systemu na zmiany w środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym pozwala zaoszczędzić do 50% na kosztach utrzymania obiektu. Ponadto kontrola i monitorowanie systemów jest kluczem do długoterminowego działania wszystkich mechanizmów kompleksu.

Więcej informacji

KONTAKTY

Beliashvili 149
Tbilisi, Gruzja
+995 571 00 85 66

info@ingenio.ge